Munajat Pagi
MUNAJAT PAGI 

Duhai ALLAH ...
Bila hari ini masih menjadi bagian hidup hamba...
Berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya...

Bila kelopak mata hamba masih dapat terbuka...
Bimbinglah penglihatan hamba untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran...

Bila mulut hamba masih diizinkan berucap...
Tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran...

Bila kaki hamba masih diberi kemampuan melangkah...
Hantarkanlah ke tempat-tempat yang bernilai ibadah bagi hamba...

Bila tangan hamba masih dapat digerakkan...
Gerakkanlah untuk memberikan kebaikan dan menolong bagi orang-orang yang dalam kesulitan...

Bila matahari masih diperkenankan bagi tubuh hamba...
Sempurnakanlah cahaya-nya di pagi ini menyinari seluruh tubuh hamba...

Bila udara masih menjadi bagian bagi nafas hamba...
Lapangkanlah rongga dada hamba untuk menerimanya...

Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak hamba...
Datangkanlah dalam jumlah banyak bagi hamba yang halalan thayiban dari segala arah...
Agar hamba dapat memberi manfa'at bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan...

Duhai ALLAH...
Bila keluarga ,dan saudara hamba di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan hamba...
Jadikanlah sebagai warna-warni yg penuh keindahan...
Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara hamba , gantikanlah dengan sehat wal afiat , serta lanjutkanlah usianya untuk beribadah kepada-MU...

Duhai ALLAH dengan segala yang telah diperlihatkan pada hamba untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi hidup hamba.., 
Karuniailah hamba semenjak pagi hari ini sampai hari-hari selanjutnya dengan Limpahan Nikmat dan Kasih Sayang-MU...

Sumber Artikel :
Broadcash dari wa